Awizo – jak liczyć termin 7 / 14 dni

Opis problemu: Listonosz przyniósł mi przesyłkę z sądu, wiem co to było i poprosiłem o awizowanie, chciałem mieć więcej czasu na napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty za niespłaconą chwilówkę. Po otrzymaniu drugiego awiza zaznaczyłem sobie w kalendarzu ostatni dzień w którym mogę odebrać przesyłkę zanim poczta ją zwróci do sądu. Termin ten 7 dniowy obliczyłem zaczynając od następnego dnia po otrzymaniu awiza. Gdy jednak przyszedłem na pocztę tego ostatniego dnia to pani pocztówka z przykrością oznajmiła, że list już został zwrócony i że na poczcie głównej nie przechwycę go (o to zapytałem). Powiedziała, że siedem dni liczy się włącznie z dniem w którym awizo zostało wystawione a tym samym wrzucone do skrzynki. I pokazała na awizie, że jest ta końcowa data wpisana, no fakt jest, ale wszystko bladym drukiem i ten data na samym końcu po innych, ciężko zwrócić na to uwagę. Czy jest szansa na to, żeby przywrócić termin do sprzeciwu w sądzie?

Rozwiązanie: Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, przesyłkę należy odebrać w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia czyli awiza a zatem rację ma Pan a nie pracownica poczty. Przesyłka owego dnia powinna jeszcze być pozostawiona w placówce pocztowej aby mógł Pan ją odebrać.

Moim zdaniem jest to podstawa do wniesienia do sądu o ponowne wysłanie Panu tej przesyłki i przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu lub dokonania innej czynności przed sądem, jeżeli nie ma Pan pewności, że chodzi o tę sprawę o zapłatę. W ciągu 7 dni musiałby Pan taki wniosek wysłać do sądu albo złożyć osobiście w biurze podawczym sądu. Wniosek uzasadnić przedwczesnym zwróceniem przesyłki do sądu przez pocztę a Pan stawił się po odbiór dnia następnego i zgodnie z prawem przesyłka powinna owego dnia jeszcze oczekiwać na odbiór. Proszę powołać się na wyżej przytoczony przepis. Wnieść o sprawdzenie przez sąd na kopercie przesyłki, jaka jest data powtórnego awizowania oraz jaka jest data zwrócenia przesyłki. Waham się co do tego, czy powinien Pan od razu załączyć to powtórne awizo gdyż sędzia może sprawdzić, że na awizie powtórnym wyznaczono Panu termin ostatecznego odbioru i że choć jest to termin o jeden dzień przedwczesny, to jednak powinien Pan ją w owym dniu odebrać skoro taką datę Panu wyznaczyli. Dlatego ja nie dołączyłbym tego powtórnego awiza a Pan zrobi, jak uważa, nie biorę za to odpowiedzialności.

Dodaj komentarz