Dysponowanie przez małoletniego środkami na koncie młodzieżowym

Opis problemu: Mam 14 lat ukończone. Mama założyła mi konto młodzieżowe i z tatą wpłacili tam sporo pieniędzy. Interesuję się modelarstwem i chcę wypłacić z konta 6 tysięcy złotych po to żeby kupić to i owo na te sprawy. Powiedziałem o tym rodzicom którzy zabronili mi tracić pieniądze na taki cel, zabronili mi wypłacania miesięcznie więcej niż 400 złotych. Może Pan mi poradzić jak to wygląda prawnie, czy ja mogę wypłacać pieniądze z tego bądź co bądź przecież mojego konta?

Rozwiązanie: Ta kwestia uregulowana jest w Art. 58. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.1), który stanowi, że małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli zatem Twoja mama nie złożyła w banku zastrzeżenia – zakazu dysponowania przez Ciebie środkami na koncie, to możesz je wypłacać. Jednak nawet jeśli takowego zastrzeżenia brak, to radzę zastanowić się, czy opłaca Ci się wypłacać i przeznaczać pieniądze wbrew ustnemu zakazowi rodziców.

Potrzebujesz darmowej porady? Pisz do mnie: kontakt@pomocnik.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.