Kredyt spłacony przez współkredytobiorcę

Opis problemu: Kilka lat temu kupiłem działkę budowlaną wspólnie z kolegą. Prawa do nieruchomości rozdzielają się po 50%. Koszty związane z zakupem pokryliśmy w całości zaciągając kredyt. Niestety bank całość kredytu i obciążeń związanych z prowadzeniem kredytu pobiera z mojego konta a kolega który jest współwłaścicielem nieruchomości i współkredytobiorcą przez 5 lat zwrócił mi połowę kosztów z zaledwie pięciu rat kredytowych. Sytuacja obecnie wygląda tak, że kredyt spłacam ja, a on jest w posiadaniu 50%nieruchomości na którą praktycznie nie wydał ani złotówki. Jak mogę zmusić go do spłacania rat i zwrotu poniesionych kosztów? Czy mogę przejąć prawo do nieruchomości w całości skoro on jej wcale nie spłaca?

Rozwiązanie: Podobnych sytuacji problemowych zdarza się wiele, na przykład: Były mąż z nieruchomością nie spłaca wspólnego kredytu. Może Pan egzekwować od współkredytobiorcy połowę poniesionych na spłatę kredytu kosztów wynikających ze spłacania należnych już rat. Nie może Pan przejąć jego udziału w nieruchomości. Natomiast może Pan uzyskać tytuł wykonawczy na należne Panu od niego kwoty i skierować do komornika wniosek egzekucyjny. Może Pan zawnioskować o wszczęcie egzekucji z udziału w nieruchomości jaki posiada ów współkredytobiorca – Pana dłużnik. Jeżeli na licytacjach nikt nie kupi jego udziału, wówczas dopiero Pan, jako wierzyciel egzekwujący, będzie mógł przejąć jego udział w nieruchomości.

Dodaj komentarz