Prawomocny nakaz zapłaty wydany na podstawie umowy z podrobionym podpisem

Opis problemu: Miałem zaciągniętych kilka pożyczek od osób niebędących firmami. Pożyczek tych nie spłacałem i wchodziły pozwy. Nawet nie odbierałem poczty i awiza wyrzucałem. Dwie sprawy trafiły do komornika, pism od komornika też nie odbierałem. W końcu w jednej sprawie przyszedł do mnie komornik i wpuściłem go. Dowiedziałem się wtedy że działał na wniosek osoby od której nigdy żadnych pieniędzy nie pożyczałem, to jest znany tani kombinator na bakier z prawem, znam go z osiedlowego pubu. Spisałem od komornika sygnaturę akt i tego samego dnia pojechałem do sądu. W aktach była podrobiona umowa pożyczki, podrobiony mój podpis. Na drugi dzień wysłałem do prokuratury powiadomienie o podrobieniu mojego podpisu. Będę wdzięczny Panu za poprowadzenie mnie – podpowiedzenie, jak mam technicznie zastopować bezprawną egzekucję komorniczą, co zrobić? Nakaz zapłaty jest prawomocny już ponad trzy miesiące.

Rozwiązanie: Zgodnie z art. 403 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania (o zapłatę w Pana przypadku) jeżeli wyrok został oparty na dokumencie podrobionym. Z kolei pkt 2 ww. przepisu umożliwia wznowienie postępowania jeżeli wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

Podrobienie dokumentu jest przestępstwem zatem moim zdaniem zatem w Pana przypadku zarówno pkt 1 jak i pkt 2 ww. przepisu stosuje się.

Zgodnie z art. 407. § 1 Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Pan dowiedział się o tym zapoznawszy się z aktami sprawy w sądzie wiec może sąd uzna iż od tego czasu płynie termin trzymiesięczny. Proszę spróbować wnieść skargę.

Jeżeli sąd uzna, że skarga została wniesiona za późno, to pozostaje wykorzystać jako podstawę do wznowienia postępowania wspomniany już art. 403 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi że podstawą do wznowienia postępowania jest wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. W takim jednak przypadku zgodnie z art. 404 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym. A zatem trzeba by czekać do prawomocnego skazania tego człowieka za podrobienie dokumentu – umowy pożyczki.

Zgodnie z art. 414. wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku. Oczywiście zmieniając wyrok sąd na Pana wniosek nakazałby tamtemu zwrot już wyegzekwowanego świadczenia ale domyślam się, że tamten może nie mieć formalnie żadnego majątku na siebie i nic nie uda się od niego ściągnąć z powrotem. Gdyby mógł Pan uprawdopodobnić że tak będzie, to właśnie sąd mógłby na Pana wniosek wstrzymać wykonanie wyroku.

Potrzebujesz darmowej porady? Pisz do mnie: kontakt@pomocnik.edu.pl

2 myśli na temat “Prawomocny nakaz zapłaty wydany na podstawie umowy z podrobionym podpisem

  1. Wczoraj otrzymałam z banku wezwanie do zapłaty w sprawie kredytu który rzekomo mam w tym banku. W rzeczywistości żadnego kredytu nigdy nie brała ani w tym ani w żadnym innym banku. Bank ten nie miała prawa mieć moich danych osobowych, nigdy nie udostępniałam ich bankowi. Wygląda więc na to, że ktoś wyłudził kredyt wszedłszy jakoś w posiadanie moich danych osobowych. Od razu zdenerwowana zatelefonowałam do tego banku ale nie byli skorzy do udzielenia mi informacji, co mam robić. Zapytano mnie tylko czy skradziono mi dokument tożsamości, na co zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nie skradziono i w tym monecie pani stwierdziła, że jestem mało wiarygodna.
    Co mam zrobić w zaistniałej sytuacji, czy mam powiadomić policję a może sprzeciwić się na drodze cywilnej?

    • Czym prędzej proszę złożyć w najbliższej prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia kredytu. Proponuję dokonać tego pisemnie i złożyć w biurze podawczym prokuratury a na kopii zawiadomienia otrzymać pieczęć biura podawczego prokuratury. Kserokopię tego potwierdzenia wysłać do banku wraz z pismem przewodnim – wnioskiem o powstrzymanie przez bank działań windykacyjnych, w tym skierowania sprawy do komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.