Spłata kredytu mieszkaniowego po rozwodzie

Opis problemu: Jesteśmy z żoną w trakcie rozwodzenia się i mamy na nas oboje kredyt hipoteczny. Czy po rozwodzie i po dokonaniu podziału majątku będzie możliwe przejęcie zobowiązania za ten kredyt tylko przez jedno z nas po dogadaniu się między nami?

Rozwiązanie: Bez zgody wierzyciela dłużnik solidarny nie może pozbyć się zobowiązania finansowego w drodze umowy jedynie z drugim dłużnikiem solidarnym, gdzie ten drugi przejąłby wyłącznie na siebie obowiązek spłaty długu. Niezbędna zatem byłaby umowa trójstronna czyli także z udziałem banku jako wierzyciela z tytułu hipotecznego. Bank prawdopodobnie nie zgodzi się na to, gdyż prawdopodobieństwo uzyskania zapłaty od dwóch dłużników solidarnych jest teoretycznie wyższe niż od jednego. Zachęcamy też do zapoznania się z tekstem „Egzekucja kredytu od współkredytobiorców„. Ewentualna zgoda banku uzależniona byłaby prawdopodobnie od uzyskania dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu przez dłużnik – kredytobiorcę który miałby zostać jedynym dłużnikiem w tej sprawie.

2 Komentarze

  • Nie zyje z męzem od 3 lat ale nie mamy rozwodu ani rozdzielczosci majątkowej . Czy bedę musiała spłacacac jego długi? jesli nie to jak mam załatwic to prawnie?

    • Nie odpowiada Pani za długi męża jeżeli nie wyraziła zgody na ich zaciągnięcie. Wynika to wprost z Art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dodaj komentarz