Spłata kredytu mieszkaniowego po rozwodzie

Opis problemu: Jesteśmy z żoną w trakcie rozwodzenia się i mamy na nas oboje kredyt hipoteczny. Czy po rozwodzie i po dokonaniu podziału majątku będzie możliwe przejęcie zobowiązania za ten kredyt tylko przez jedno z nas po dogadaniu się między nami?

Rozwiązanie: Bez zgody wierzyciela dłużnik solidarny nie może pozbyć się zobowiązania finansowego w drodze umowy jedynie z drugim dłużnikiem solidarnym, gdzie ten drugi przejąłby wyłącznie na siebie obowiązek spłaty długu. Niezbędna zatem byłaby umowa trójstronna czyli także z udziałem banku jako wierzyciela z tytułu hipotecznego. Bank prawdopodobnie nie zgodzi się na to, gdyż prawdopodobieństwo uzyskania zapłaty od dwóch dłużników solidarnych jest teoretycznie wyższe niż od jednego. Zachęcamy też do zapoznania się z tekstem „Egzekucja kredytu od współkredytobiorców„. Ewentualna zgoda banku uzależniona byłaby prawdopodobnie od uzyskania dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu przez dłużnik – kredytobiorcę który miałby zostać jedynym dłużnikiem w tej sprawie.

4 myśli na temat “Spłata kredytu mieszkaniowego po rozwodzie

 1. Nie zyje z męzem od 3 lat ale nie mamy rozwodu ani rozdzielczosci majątkowej . Czy bedę musiała spłacacac jego długi? jesli nie to jak mam załatwic to prawnie?

  • Nie odpowiada Pani za długi męża jeżeli nie wyraziła zgody na ich zaciągnięcie. Wynika to wprost z Art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 2. Witam mam pytanie czy po roku czasu od rozwodu mam prawo założyć bylej żonie sprawę o zadość uczynienie. Za zniszczenie mojej kariery zawodowej i wpedzenie mnie w długi czy jakoś.

  • Art. 4421.Kodeksu cywilnego
   § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
   § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
   § 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.